Mental coaching.

                                 Hoe mentaal bewust ben jij?

 

  1. Een kijkje op de levenswijze van mensen in Nederland.

In ons knusse landje Nederland leven de meeste mensen volgens een hoge standaard wat betreft levensonderhoud, liefde, luxe en lusten. Hiermee bedoel ik dat de meeste mensen een onderdak hebben, voorzien wordt in eten, drinken maar ook liefde is in Nederland een waarde die veelal gewaarborgd wordt. Zowel in de familiare kringen als in het aangaan van relaties.

Wij hebben het zo goed, is een spreuk die veelal klinkt uit de monden van de Nederlander. Als we het begin der mensheid erbij nemen dan zie ik in de evolutie nog steeds vele kenmerken terug in het hedendaagse bestaan. De man is nog steeds op jacht, niet meer naar voedsel, dat kun je gewoon kopen, maar de jacht is meer gestemd op ambities, macht en een levenspartner, voortbrengen van het nageslacht. Voor de vrouw zie je nog steeds veelal een zorggevoel voor nageslacht, partner en ondanks dat dit beeld langzaam aan het veranderen is, komen deze kenmerken vanuit de genen nog steeds veelal naar boven. Over de verandering wijd ik uitgebreid uit in een het volledige boek.

Nu de praktische kant van hoe wij leven in Nederland. De meeste mensen worden geboren en gaan als ze 4 jaar zijn naar de basisschool. In deze 4 jaren gaat de ontwikkeling gepaard met de opvoeding van de ouders/verzorgers van ieder mensje. Vanaf het 4de levensjaar tot 12 brengen we een groot gedeelte door op de basisschool. In deze periode wordt de mens gevormd door opvoeding, genetisch bepaald karakter, omgeving en bepaalde externe factoren. Alle waarde, normen worden in deze levensfase ontwikkeld en zullen voor de rest van een leven de grondhouding bepalen. Wil overigens niet zeggen dat na het 12de jaar niks meer gebeurt in het vormen van de waarde, normen en grondhouding. In de puberteit zijn er ook veel waardes en normen die veranderen, verfijnen of zelfs radicaal omslaan. Dit is de tijd van het voorgezet onderwijs. Afhankelijk van hoe je op de basisschool gepresteerd hebt, zul je ingedeeld worden op het voortgezet onderwijs. Hierover later meer.

In de laatste fase van het voorgezet onderwijs wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling als het gaat over de beroepskeuze. Het ontdekken van jezelf, je eigen gevoel, liefde is in de leeftijdsfase ook een proces wat je doormaakt. Je geaardheid, je voorkeur en welke uiterlijke kenmerken bij iemand passen worden steeds concreter. Er ontstaan ook verliefdheid en seksuele verlangens.

Na het voortgezet onderwijs zijn er eigenlijk maar 2 keuzes. Je gaat werken, ongediplomeerd werk of je gaat verder leren (een combinatie van werken en leren is ook mogelijk). Alles is er in ieder geval op gericht om geld te kunnen gaan verdienen. Om te voorzien in je eigen levensonderhoud, onderdak en in de hedendaagse tijd ook van luxe. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. In de beleving van Nederland, moet ieder mens zichzelf kunnen onderhouden. Dat is naar mijn mening de standaard die we als maatschappij eisen, opleggen en ons hele leven hierop inrichten. Voorzien in je eigen levensonderhoud. Als dit niet lukt dan voorzien wij als Nederland in een oplossing. Zorg voor iedereen, opvang voor iedereen. Zorg voor eten en drinken en zelfs liefde kan in worden voorzien.

 

 

Als het gaat over de normen die door de politiek/het wetboek opgelegd worden in onze maatschappij, dan kijk ik er als volgt tegenaan.

Er zijn heel veel regels en wetten en dit vind ik goed. De mens heeft nu eenmaal begrenzing nodig in wat wel en niet kan en mag en wat moet. Hier is niks mis mee. Allicht zijn er regels en wetten en vooral procedures die voor verbetering vatbaar zouden zijn. Daar wijt ik me in dit schrijven niet over uit.

Als het gaat over de besturing van ons land dan is de politiek die hierin de zaken regelt. Van landelijke politiek tot de provinciale politiek en uiteindelijk de gemeentelijke politiek.

 

  1. Alle mensen.

Als ik de titel van dit hoofdstukje op een andere manier benader dan kom ik tot de volgende gedachtegang.

Alle mensen op de wereld. Hoe leven die nu eigenlijk. Ik denk dat er in de essentie van de gedachte geen verschil is of je nu in Afrika geboren bent of in Nederland of in Amerika of in Japan. De cultuur is anders, de gewoontes zijn anders maar de essentie denk ik niet.

Elke mens wil overleven(leven)

Elke mens wil eten/drinken.

Elk mens wil liefde.

Elke mens wil veiligheid en onderdak.

Elk mens verlangt naar zekerheden als het gaat om die essenties.

Ik denk dat dit ons verbindt. De druk van de maatschappij, opvoeding, omstandigheden zorgen ervoor hoe een pasgeboren kind zich ontwikkelt. Het IQ en EQ van ieder pasgeboren kind is ook van belang. Dit bepaalt het vermogen van een mens. Dit is genetisch bepaald en kan ontwikkeld worden op de goede of slechte manier.

Als ik op spiritueel gebied mijn mening geef dan ben ik ervan overtuigd dat we allemaal verbonden zijn door universele energie. Ik denk dat we dit ons niet beseffen en hierdoor deze universele energie voor vele verstopt blijft. De “drukte” in ons dagelijks leven zorgen ervoor dat we hier niet bewust van zijn en dit dus niet ervaren. Wel onbewust maar niet bewust. Ook omdat dit niet tastbaar en concreet is voor vele. Het is niet meetbaar.

Als ik er vanuit ga dat de basis essentie van alle mensen dus overleven, liefde en veiligheid/onderdak is dan kom ik tot een conclusie; in elk “ontwikkeld” land is de basis essentie van de mens haalbaar. Een enkeling zal hier wellicht nog voor moeten vechten maar de meerderheid heeft deze essentie. Iedereen heeft eten, iedereen heeft veiligheid, onderdak en iedereen heeft liefde. Geen mens hoeft te sterven aan relatief simpele ziektes, ondervoeding of kou.

In elk ontwikkeld land zijn er andere waarden bij gekomen. Doordat we onze essentie hebben veiliggesteld is er ruimte gekomen om andere waarden na te streven Luxe, macht, geld. Dit noemen we ontwikkeling. Hierdoor is er een wezenlijk verschil ontstaan tussen landen die de basisessentie veilig hebben gesteld en landen waarbij dit niet het geval is.

Om terug te komen op Nederland dan vind ik dat we een zeer ontwikkeld land zijn als het gaat over de essentie. Omdat dit “zeker” is in Nederland is er veel ruimte gekomen om andere waarde en normen te ontwikkelen.

In Nederland is dit doorgeslagen naar luxe, geld en macht. Ook allerlei rariteiten zoals sexfeesten, pedofilie, kikkeroversteekplaatsen en dit soort eigenaardigheden zijn in Nederland aan de orde van de dag.

Wij leven niet meer in onze essentie omdat dit zo vanzelfsprekend is geworden dat we er simpelweg niet meer bij stilstaan en over nadenken.

  1. Angst en Individualisme.

Deze conclusie heeft mijns inziens een gevolg; het individualisme. Hiermee bedoel ik dat veel mensen alleen nog om zichzelf geven en hun aller dichtste kring(familie). Het gevolg in Nederland van deze individualisering is zichtbaar in allerlei zaken. (In)Tolerantie, jaloezie, wraak, bedrog, fraude, liegen en bedriegen ten baatte van eigen gewin. Maar ook uit verveling of van gekkigheid niet meer weten wat te doen en daarom dingen verzinnen die ieder logisch verstand te boven gaan.

Wat ik ook belangrijker vind is dat het individualisme nog een behoorlijke negatieve kant met zich meebrengt. De medemens is niet meer geïnteresseerd in de buurman of een ander mens. Dit maakt ieder mens kwetsbaar als het gaat om de druk van de machthebbers. In een groep ben je sterker en opgewassen tegen de druk van buitenaf als je binnen je groep samen kunt delen en bepalen wat wel en wat niet. Alleen ben je vele malen toegankelijker en beïnvloedbaar. Dit is precies wat er nu gebeurt in Nederland. Het lijkt vooralsnog op een vooropgezet geregisseerd plan. Wie zou dit plan hebben geschreven, bedacht en uitgevoerd?

Dat is een goede vraag. Wie het heeft bedacht en geschreven is me een raadsel. Ik kan gissen maar voor hetzelfde geldt, is de basis gelegd in het Romeinse tijdperk of nog eerder. Over de uitvoering van dit plan ben ik echter heel helder.

Ik ben van mening dat de uitvoering van dit plan ligt bij degene die de “echte” macht bezitten. Wie dat zijn, ik weet het niet maar ze controleren op de achtergrond een hele hoop. Onze economie, media en politiek. Door het individualisme kan deze “echte” macht zo gemakkelijk gebruik maken, misbruik maken van de mens. In de psychologie van de mens werkt het nu eenmaal zo dat we kudde dieren zijn. We volgen graag krachtige figuren/stromingen. Ook wil de mens. De mens wil…. Of het nu een mooier huis is, dikkere auto of simpelweg meer geld, de mens is in dit stukje psychologie erg beïnvloedbaar als je weet hoe je dit kunt beïnvloeden. (In dit geval door angst/individualisme en (prestatie)druk) De praktijk wijst uit dat het werkt. Elke commerciële opleiding legt uit hoe je de kudde kunt beïnvloeden, manipuleren tot het uitgeven van geld. Willen hebben. En omdat de mens in een ontwikkeld land individualiseert is de mens zeer toegankelijk voor manipulatie. De essentie is immers toch goed en voor de rest maakt het in feite allemaal niet zoveel uit. Hier springt de media, politiek en commercie driftig op in. Het draait alleen nog maar om het verdienen van geld. Hoe meer hoe beter. En juist omdat de mens niet meer weet wat er bij een ander mens speelt, hoe een ander zich voelt en wat hem bezighoudt, wordt het wereldje steeds kleiner en is het steeds makkelijker om die mensen te beïnvloeden, manipuleren. Mensen worden voorgehouden dat als ze maar veel geld verdienen, een grote auto rijden, een mooi huis bezitten, ze opgenomen worden in de maatschappij. Geliefd worden door andere. Dit alles is zo onwaar. En toch krijgen de machthebbers/onze maatschappij het voor elkaar om mensen dit te laten geloven.

Hoe komt het dat we dit geloven en zelfs hiervoor alles doen? Ik ben van mening dat we geïndoctrineerd worden door de tv, kranten en politiek. De politiek wilt ervoor zorgen dat we financieel t.o.v. andere landen sterker worden. Dus draait het om geld, ontwikkeling om zoveel mogelijk geld te kunnen verdienen. De Tv en krant zijn mijns inziens gebaseerd op winstbelang. Commercie en vooral op inboezemen van angst want dat brengt controle met zich mee. De tv schrijft dingen voor die de mens zogenaamd graag wil en waar de mens naar zou moeten streven. De hele dag door komen er reclames op tv die zeggen, koop dit, probeer dat en dit moet je hebben. Vooral ons uiterlijk vertoon (het erbij horen) is blijkbaar een prima trekpleister. De schrik/angst dat iemand er niet bij hoort is bij de mens in de individualistische samenleving een behoorlijke angst geworden. Als je kijkt hoeveel reclame er uitgezonden wordt, in de brievenbus komt, op borden staan die allemaal betrekking hebben op het “mooi” maken van de mens. Ons wordt voorgehouden dat matrialisme de weg naar een gelukkig leven is. Als je vraagt aan de hedendaagse mensen wat ze het belangrijkste in hun leven vinden dan is gelukkig nog de gezondheid van zichzelf en naasten prioriteit nummer 1 maar daarna volgt snel een mooi groot huis en auto bezitten en op vakantie gaan en ja daar heb je geld voor nodig. Waar is de tijd gebleven dat een mens het als leuk ervaarde, als hij kon bijdragen aan het geluk van een ander. Als dat hij geliefd werd omdat hij sociaal was en lief voor al het leven om zich heen. Dat de mensen waardering hadden voor een ander mens, niet omdat ze een groot huis bezitten of dikke auto reden, maar omdat die mens een hoge sociale waarde had en er op een natuurlijke manier voor zorgde dat een ander mens zich fijner ging voelen in zijn aanwezigheid. Die sociale waarde is in ons ontwikkeld land bijna vergaan en we beoordelen de ander tegenwoordig op het verdienen van geld. Wat doet hij voor de kost en verdient hij hiermee veel geld, zo ja dan hebben we respect voor hem/haar en “slijmen” we omdat we misschien kunnen profiteren van iemand die veel geld verdiend. Dit is nu al een behoorlijke tijd bezig en er zijn echt mensen die gevoelsmatig denken dat het verdienen van veel geld ervoor zorgt dat ze gewaardeerd worden door andere mensen. Wat er werkelijk achter schuilt, is de sociale waarde van de mensen. Hoe goed is iemand in staat om mee te leven met de ander en geen (voor)oordeel te hebben naar een ander. Hoeveel onzekerheden draagt een mens met zich mee en hoe handelt hij vanuit die onzekerheid. Dit wordt mooi beschreven in verschillende boeken. Ik beschrijf het op de volgende manier.

 

 

 

 

 

 

  1. De sociale waarden in kaart.

Ik verdeel de sociale waarde van de mens in schalen.

Schaal 6 schaal 7 schaal 8 en schaal 9/10.

De mensen in schaal 6 en 7 zijn de mensen die makkelijk te beïnvloeden zijn. Het IQ en EQ van deze laag is niet al te hoog en hierdoor hebben deze mensen een bepaald coopingsmechanisme ontwikkeld. De mensen in schaal 6 zijn de mensen die zichzelf wegcijferen omwille van andere omdat ze een zeer laag zelfbeeld hebben. Ze zien zichzelf als minderheid en daarom proberen ze in het contact met andere, alles te doen, te geven om zo geliefd te worden. Ieder mens wil gelief worden en vooral eigen liefde voelen. Tevreden zijn met jezelf.

Schaal 7 zijn de mensen die wel een eigenwaarde hebben maar deze is niet zo groot. Het mechanisme wat zij hanteren is het combattieve. Hiermee bedoel ik dat ze vaak lomp en als een soldaat sociale contacten aangaan. De ander overroepen, overbluffen om zo zelf in een beter daglicht te komen. Onzeker zijn over hun eigen kwaliteiten liggen hieraan ten grondslag. Doordat ze andere naar beneden halen, krijgen ze zelf een “beter” gevoel.

 

Schaal 8

Deze mensen hebben een positiever zelfbeeld, zijn vaak in het IQ en EQ wat beter onderlegt. Echter er zijn nog vele onzekerheden in deze laag van mensen. Om die onzekerheden te verbloemen en om zichzelf omhoog te krikken, gebruiken deze mensen in het aangaan van sociale contacten vaak een competitieve instelling. Ze dagen andere uit, gaan de competitie aan in de discussie en overschreeuwen vaak en zijn onredelijk als ze weerstand ondervinden. Ze gaan elke keer een stapje verder dan dat wat ze tegenkomen om de competitie te “winnen” met als achterliggende gedachte dat ze hierdoor door andere gewaardeerd worden. Ze proberen die waardering af te dwingen door te laten zien hoe goed ze zijn in bepaalde zaken, fysiek maar ook mentaal.

 

Schaal 9/10

Dit zijn de mensen die een hoge eigenwaarde hebben. Omdat ze dit hebben kunnen ze andere mensen in hun waarde laten. Geen oordeel, klaar hebben. Ze hoeven zichzelf niet ten koste van een ander beter te voelen. Juist deze mensen zorgen ervoor dat andere mensen in hun omgeving zichzelf beter gaan voelen doordat ze een oordeel loos gesprek aanknopen. Zelfs als de ander een competitie of combattief aan wil gaan, kunnen ze dit oordeelloos naast zich neerleggen en hierin in meegaan. Zonder dat ze zichzelf verloochenen.

Deze sociale waardes en lagen zijn in dit voorbeeld zeer gechargeerd uitgelegd en ik wil niemand hiermee kleineren of schofferen. Op elke laag zijn er natuurlijk ook uitzonderingen die de regel bevestigen. Zo kan het zijn dat iemand met een hoog IQ toch in de sociale waarde 6 verblijft en iemand met een laag IQ in schaal 9 of 10. (uitzonderingen in de psychopathologie ook nog daargelaten)

Wat heeft dit te maken met de commercie van tegenwoordig? Doordat we individualiseren en veel meer waarde hechten aan geld, is het niet meer van belang om in je sociale waarde hoog te staan en te blijven. Je hebt namelijk niemand meer nodig om het “goed” te hebben.

Hierbij gaan we echter totaal voorbij aan onze gevoelswereld. Iemand kan nog zoveel geld hebben en verdienen maar in de sociale waarde een 6 of 7 zijn. Voor de buitenwereld worden deze personen gezien als gelukkig en hij/zij heeft het prima voor elkaar maar intern hebben deze mensen vaak geen rust en zijn ze verloren in hun eigen contact met hun emoties. De leegte die ontstaat wordt gevuld met bijvoorbeeld het uitgeven van geld of het weg feesten, eten, zuipen etc. Hiermee wordt de kern niet aangepakt, het is een coopingsmechanisme maar er wordt niet gekeken naar de oorzaak, achterliggende eigenwaarde en gevoel. Dit proces gebeurt overigens nooit van de een op de andere dag. Dit is de weg der geleidelijkheid. Vaak is deze weg gebaseerd op materialistische visie en binnen deze visie zijn er veel mensen die willen profiteren van de ander. Je komt veel in aanraking met geldbeluste mensen die zich niet schromen om te liegen, bedriegen etc. ten behoeve van hun eigen gewin. Hierdoor word je beïnvloed en uiteindelijk zit je in een wereld met dit soort types en ga je jezelf wapenen en verandert je eigenwaarde. Met andere woorden, je raakt besmet waar je mee omgaat. Er zijn op dit moment echt mensen die denken dat ze zich prettig voelen bij deze visie. Door de snelheid van hun leven (en het proces wat ik hierboven heb proberen te beschrijven) nemen ze niet de tijd om naar hun emotie, gevoel te luisteren. Ze stoppen dit weg en het gevolg is nu steeds meer te zien in burn-outs, verslavingen en ander uit de band springend gedrag. Een oplossing voor deze materie is goud waard en ik heb wel een idee wat ik hierna zal beschrijven.

 

  1. Beinvloeden van sociale waarde.

Hoe kun je mensen in sociale waarde beïnvloeden en omhooghalen? In feite kan ieder mens een ander mens beïnvloeden. De voorwaarde om dit te kunnen doen is om de ander in zijn autonomie te laten, zonder oordeel te kunnen converseren en om mensen te erkennen en te accepteren zoals ze zijn.

Als je ervaren bent in dit proces dan kun je ieder ander mens in sociale waarde laten stijgen. Ik zal proberen uit te leggen wat ik precies bedoel en hoe ik dit heb ervaren in mijn sociale contacten.

Het begint met een herkenning van een ander mens. Hoe kun je herkennen in welke sociale laag een ander mens zich bevindt. Dit is heel moeilijk en ik weet niet precies hoe ik dit zelf doe, althans om dit nauwkeurig te beschrijven. Als ik voor mezelf praat dan schat ik heel vaak heel snel in welke sociale waarde iemand verkeert. Mijn graadmeter hierin is mijn gevoel. Wat voel ik bij iemand als ik degene observeer, of als ik met diegene communiceer. Doordat ik weet welke lagen in sociale waardes er zijn en welke gedragingen daarbij horen, voel ik vrij snel of iemand zelfvertrouwen heeft en hierdoor een grote eigenwaarde. Hoe groter de eigenwaarde van de persoon in kwestie, hoe hoger die persoon staat in de sociale schaal. Ik constateer snel of iemand de competitie opzoekt, of combattief is of zichzelf wegcijfert. De kunst is dan om net iets hoger in te schakelen. Als je voelt dat die ander combattief is, ga je de competitie aan zodat de ander het combattieve verlaat en in de competitie gaat zitten. Zit iemand in de competitie ga je net erboven zitten en probeer je zonder oordeel te communiceren.

Hoe voel ik iemand aan met een hoge sociale waarde?

Bij deze personen voel ik mezelf vaak ontspannen, geen prestatiedrang, geen behoefte om discussies aan te gaan en vaak voel ik een interessante connectie, oprechte wederzijdse interesse in wat hem of haar bezighoudt. Deze personen zitten in mijn visie in de hoogste sociale waarde.

Iemand die in waardeschaal 8 zit, erg competitief. Hierbij voel ik een bepaalde bewijsdrang. Ik voel me uitgedaagd. Om deze personen omhoog te brengen zul je ze eerst positief moeten bekrachtigen en prijzen. Vervolgens ga je in je eigen waarde en uitstraling op zonder oordeel zitten. Als die mensen merken dat ze zich niet hoeven te bewijzen ten opzichte van jou dan zullen ze omhooggaan in hun sociale waarde. Dan vervalt de bewijsdrang en kom je tot een wederzijdse oprechte interesse en diepgang.

 

Als je met mensen te maken krijgt die combattief zijn ingesteld, schaal 7. Ik merk dan vaak het ongenuanceerde, het groffe. Mijn mening is de juiste en als jij iets anders vindt dan kom maar op. Je voelt de aanval. Je kun dan niet in je waarde op 9 of 10 gaan zitten om ze omhoog te trekken, deze stap is simpelweg te groot. Het wegnemen van het combattieve zit hem vaak ik het concreet aangeven wat je positief vindt in zijn handelen. Niet op de inhoud (want dan ga je de oorlog aan) maar in het feit dat die personen durven te vertellen wat ze op het hart ligt. Erkenning/autonomie. Als je daar een competitie van maakt en probeert samen te werken dan zul je die personen zien stijgen. Vervolgens kun je wel in de schaal 9 gaan zitten om ze te laten ervaren dat het niet nodig is om te oordelen. Dit proces kost echter veel meer energie maar is zeker te doen. Het gaat om het eerste contact en benadering. Dit levert de opening op.

 

Mensen in schaal 6. Je voelt dat ze zichzelf wegcijferen, alles doen om jou te pleasen, je drankjes aanbieden of diensten. Vaak cynisch over zichzelf praten of een ander adoreren. Je kun deze mensen ook omhoog brengen. Dit ook weer om eerst een schaal hoger in te zetten. Combattief iemand uitdagen en daarmee aangeven dat je hem of haar goed genoeg vindt om de strijd mee aan te gaan. Vervolgens de samenwerking in het competitieve bewerkstelligen en dan door te stoten naar het niet oordelen.

Deze processen kun je al vaak in het eerste gesprek met iemand doorlopen. Het wil niet zeggen dat hierdoor iemand verandert, dat is een ander hoofdstuk.

In alle processen kun je andere mensen voorzien van zelfvertrouwen. Dat is de sleutel om in sociale waarde te stijgen. Als je zelfvertrouwen hebt ben je niet meer afhankelijk van wat de maatschappij vindt en denkt.

Ik noem dit proces bewustwording van je sociale niveau. Ik ben echt van mening dat als iedereen zich bewust wordt van dit proces er heel veel mensen een gelukkiger leven kunnen leiden. Niet meer gebukt gaan onder onzekerheid, angst om buiten de boot te vallen of het niet voldoen aan de normen van onze maatschappij. Hoe mooi dit proces kan werken heb ik al zo vaak in de praktijk ondervonden. Er zijn zoveel mensen die een klik voelen en hiervoor openstaan. Uiteindelijk heb ik gemerkt dat ze opener en blijer in het leven zijn komen te staan. Let op want ik pretendeer niet dat je nooit meer onzekerheid, angst of competitie zult ervaren. Natuurlijk wel, dat is onderdeel van het leven. Ik pretendeer wel dat je kunt leren dat alle gevoelens er mogen zijn en dat die niet leidend hoeven te zijn in je leven.

 

  1. Nu ben je een beetje bewust, en wat nu?

Wat ik zojuist heb beschreven kun je uitdiepen en je kunt hier nog veel over schrijven. Maar wat heb je na het lezen van dit stuk? Een manier om niet meer op te gaan in de druk van onze maatschappij. Een manier om niet meer te moeten pushen om te voldoen aan het maatschappelijke beeld. Een manier om meer rust en geluk te ervaren in ons hectische bestaan.

Dat is juist wat ik probeer te doen op mijn platform, www.mentaleverzorging.nl.

Een stukje bewustzijn creëren en ontwikkeling aanbieden. Er zijn veel trainingen beschikbaar die je bewust maken over hoe jij mentaal in elkaar zit, hoe je denkt en waarom en hoe je voelt en waarom. Welke keuzes je maakt en waar die op gebaseerd zijn, hoe jij omgaat met prestatiedruk, negatieve gevoelens, emoties en ga zo maar door. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het geen walk in the park is maar als je eraan begint dan start je jouw proces van mentale verzorging waarmee je bewust wordt en leert hoe je gelukkiger kunt leven, hoe je leert om bestand te zijn tegen de maatschappelijke druk. Hoe jij je leven kunt leiden zoals jij dit graag wilt, zonder gevangen te zitten in je dagelijkse beslommeringen. Of je nu leidinggeeft aan 100 mensen binnen je (eigen)bedrijf, of dat je een baan hebt in de zorg, werkzaam bent voor de klas of in de bouw, of je huismoeder/vader bent of je nog studeert. Het proces op mentaleverzorging.nl laat zien hoe jij mentaal in elkaar steekt en wat jij aan kwaliteiten meebrengt en welke valkuilen er op de loer liggen. Hoe je jouw eigen leiderschap ontwikkelt, hoe je gedrag kunt veranderen, hoe je invloed kunt uitoefenen op je emoties, gevoel en gedachten, hoe je rust creëert in je gedachte, hoe je om kunt gaan met piekeren of zelfvertrouwen en ga zo maar door.

Dit proces vergt enige moed. Het vergt moed om jezelf te onderzoeken, je sterke kanten te ontdekken en de valkuilen die dit met zich meebrengt in kaart te brengen. Kwetsbaar jezelf te durven opstellen, in de spiegel te kijken en niet bang zijn voor de gevolgen of van wat anderen zullen denken. Ik zelf ben dit proces ook aangegaan. Nu nog steeds bouw ik dagelijks aan dit proces en ook ik val en sta op. Begeleiding hierin is fijn, wellicht noodzaak en of je dit nu krijgt bij je vrouw/man, goede vrienden/vriendinnen of van een professional zoals een coach of mentor, dat maakt niets uit. Als je deze weg kiest dan komen de mensen op jouw pad die daar horen, geloof me.

Hopelijk draagt dit stuk bij aan het welzijn van ieder mens. Deel het als je door dit stuk geïnspireerd bent, beoordeel het stuk, zowel kritische feedback als positieve feedback zijn erg welkom en neem vooral een kijkje op mijn platform www.mentaleverzorging.nl en laat een berichtje achter. Ik kom persoonlijk bij je terug.

Met passie en energie

 

Niels Seuntjens.

Over de schrijver
Reactie plaatsen